Diyabet Kolonu - Diyabet Nedir

Diyabet Nedir?

Herhangi bir zamanda ölçülen kan şekeri değerinin 200 mg/dl’dan büyük ölçülmesi Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı )tur. Diyabetin temelde 2 tipi vardır:

TİP 1 DİYABETES MELLİTUS

Daha çok genç yaştaki hastalarda görülen, pankreasın insülin üretmemesi sonucu olan diyabet türüdür. İnsülin hormonu kan şekerini düzenleyen ve düşüren hormondur, eksikliğinde kan şekeri yükselir ve diyabet ortaya çıkar.

TİP 2 DİYABETES MELLİTUS

Daha çok orta yaştaki hastalarda görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilen, pankreasın ürettiği insüline metabolizmanın yanıt vermemesi, insülin etkisine direnç gelişmesi sonucu kan şekerinin yükselmesiyle oraya çıkan diyabet türüdür.

İNSÜLİN DİRENCİ

Açlık plazma glukozu x insülin düzeyi /405 formülüyle hesaplanan insülin direnci ( HOMA-IR) değeri >2.5 ise kişide insülin direnci var demektir. İnsülin direnci Tip 2 Diyabet için öncül durumdur ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

HİPOGLİSEMİ

Kan şekeri değerininin 70 mg/dL’dan düşük ölçülmesi durumudur. Hipoglisemi olduğunda soğuk terleme , üşüme , göz kararması , uykuya meyil gibi semptomlar görülür.

 

 

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım

Processing, please wait…